​​​

 Welkom

Welkom op de site van de vakbegeleiding voor Plastische Opvoeding en Beeldende Vorming. 

We proberen via deze site voor zowel ervaren als nieuwe leerkrachten een antwoord te bieden op heel wat praktische vragen of  een aantal documenten ter beschikking te stellen die voor de lespraktijk of voor de vakgroepwerking een meerwaarde kunnen betekenen.

 

Heb je verdere vragen of ga je graag in op één of ander thema, aarzel niet je vakbegeleider te contacteren op els.bilcke@katholiekonderwijs.vlaanderen​

 

  http://www.pinterest.com/elsbilcke/​

 Links PO