​

 VASTENFICHE 2018

vasten_mooikwetsbaar.jpg 
De vastenfiche voor 2018werd gepubliceerd. Vanuit het document kan je doorlinken naar een aantal documenten. Enkele linken zijn al gelegd. De andere worden later geactualiseerd. VEERTIGDAGENTIJD


BD.jpg
Broederlijk delen tot iedereen mee is...

Impulsen voor een gezamenlijk liturgisch startmoment voor de veertigdagentijd voor het Basisonderwijs.
De bundel vind je HIER.Wakker voor Jezus

In dit slotjaar van de Grote Herdenking (2014-2018) sluiten we met het aanbod voor de Goede Week aan bij deze thematiek. We koppelen het grote herdenken van het Jezusverhaal en dat van de Groote Oorlog aan elkaar. We doen met deze bundelook een volledig zelfstandig aanbod voor kleuters en kinderen uit het (buitengewoon) basisonderwijs. Een sterk accent in deze vieringen zijn de aanzetten tot zintuigelijk vieren.

Inhoud:

Palmzondag: Wakker voor Jezus                                                                                              3
Op weg naar het paasfeest                                                                                                       4
Een koning op ezeltje                                                                                                               5
Reportage Palmzondag                                                                                                            5
Witte Donderdag: Waken bij Jezus                                                                                          9
Goede Vrijdag: Alles valt stil                                                                                                   14
Pasen: Aangewakkerd door Jezus                                                                                           18
GOEDE WEEK 2015 in kleuter en buitengewoon onderwijs                                                   24
Palmzondag: Wakker voor Jezus                                                                                            25
Dinsdag in de Goede Week: wakker voor Jezus                                                                     27
Woensdag in de Goede Week: Waken met Jezus                                                                  28
Witte Donderdag: waken met Jezus                                                                                       29
Goede Vrijdag: alles valt stil                                                                                                    31
Pasen: aangewakkerd door Jezus!                                                                                          34

 GOEDE WEEKBREVIER

Goede Weekbrevier, verdieping voor onderwijsverstrekkers​

Met dit 'Goede Weekbrevier​' stappen we in onze joods-christelijke traditie van het dagelijkse gebed. Vele christenen kiezen een vast tijdstip om te bidden: voor sommigen is dit een kort gebed wanneer ze in de auto stappen. Anderen kiezen een moment bij het slapen gaan, of wat meer tijd bij het begin van de dagtaak. Er zijn vele mogelijkheden, wat langer, wat korter… In veel vrije scholen is een gebedsmoment bij het openen van de dag een vaste, stevige traditie. Ook voor de leerkracht is dit vaak een dagelijks Bron-moment. Maar soms is er bij de leerkracht een verlangen naar meer. De Goede Week is hierbij zeker een gunstige tijd. 

Dit Goede Weekbrevier biedt voor elke dag gebeds- en bezinningsteksten aan die persoonlijk of in groep gebruikt kunnen worden. Daarnaast bieden we ook achtergrondinformatie bij de Goede Week. Waarom noemen we die week 'goed'? Hoe ging het verder met Judas?...  Er is gekozen voor nogal wat 'lege' ruimte. Die leegte kan gevuld worden met eigen gedachten, ervaringen, bedenkingen… 

We hebben geprobeerd om van alle teksten de auteur of de bron te vermelden. We vonden dit echter niet altijd terug, we verontschuldigen ons hiervoor en brengen graag de correctie aan! We hopen dat deze drukke laatste week voor de paasvakantie alle kansen mag krijgen en geven om deze als een 'heilige, gunstige, goede week' te beleven! We wensen het jullie toe!​​


 Geloven gaat verder ...

​​
 


Drie donderdagen lang gaan drie jonge gelovigen, een monnik-theoloog, een priorin en de coördinatrice van de Sint-Michielsbeweging op zoek naar wat het wezen van hun geloof uitmaakt.

Authentieke geloofsbeleving in maatschappelijk, politiek,  economisch, cultureel en  religieus engagement.  Klik hier voor meer info over de sprekers. Klik hier ​voor een affiche.​​

​​

 VORMSELKALENDER BuO

Wil in bij​lage​​ de VORMSEL​KALENDER aantreffen voor het buitengewoon onderwijs 2018. Het is goed nog even op te merken dat vormheren altijd worden aangeduid vanuit het bisdom/vicariaat onderwijs.

Ter verduidelijking: we vermelden op de lijst enkel deze eerste communievieringen:

 • waar de eerste communie in combinatie is met het toedienen van het vormsel (zelfde viering)
 • waar de eerste communie op dezelfde dag doorgaat als het vormsel en met dezelfde voorganger (= vormheer)
 • de eerste communievieringen waar voor het voorgangerschap een beroep wordt gedaan op ondersteuning vanuit pedagogische begeleiding/vicariaat.​​

 LAATSTE BERICHTEN

LOGO.jpg

- De vormselkalender ​voor BuO​ werd geactualiseerd.

- Een bundel met vieringen voor kleuter- en (buitengewoon)basisonderwijs rond het thema Goede Week en Groote Oorlog werd gepubliceerd.

- Het gebed van de week voor maart/april is gepost, samen met het Goede weekbrevier, dat tevens het gebed van de week is voor de laatste week van maart en begin april. Ook de vastenfiche voor 2018 is actief.

- Op de homepage van het Basisonderwijs werden de impulsen voor een gezamenlijk startmoment voor Broederlijk Delen gepost.

- De infobrochure over de conferentiereeks "Geloven gaat verder" werd gepubliceerd.

- Op de homepage (zie bovenaan)werd actueel materiaal voor Advent 2017 gepost.

- Verdiepende teksten voor gebed en bezinning bij de katholieke dialoogschool (Inspiratiedag 2015-11-27) vind je hier.

- Pray for Paris, Brussels, London, Manchester..., een aanzet tot reflectie en gebed vind je hieronder op de homepage en bij Pastoraal BuBao en BuSO ​​


 PASTORALE IMPULS

Leeftocht 2017.gif

Leeftocht 2017-2018

Dwars door alles heen. Allemaal schatten.

De aarde zit vol grondstoffen: ertsen, edelstenen, olie, klei, katoen, wol, hout, gips, water, gassen … Ook het menselijk lichaam  zit vol van dergelijke bouwstenen, zoals  zuurstof, waterstof en koolstof.  Leeftocht neemt je mee, dwars door alles heen, – naar de diepte van de aarde     en van de mens – en vindt er allemaal schatten van formaat. September schittert en sprankelt als kristal, symbool voor een open, brede kijk. In de diamantslijperij van oktober schaaft de onderwijsmens levenslang geduldig aan zijn eigen vorming. Liefdevolle nabijheid is als zijdezachte olie, als helende balsem, zegt november. Heel december zien we uit naar goud, symbool voor authenticiteit en integriteit die een wijze man ook ooit het kerstkind bood.  Januari is de maand van dromen en idealen. Vederlicht als heliumgas, steken ze ook anderen aan.  Midden in de koude wintermaand februari dalen we af tot in het binnenste van de mens   waar het magma van zijn bezieling brandt. Net als de natuur in maart, neemt de onderwijsmens alle groeikansen te baat. Als een goede tuinman verzorgt hij kiemende zaadjes, kwetsbaar en broos. En wie ruimte schept voor stille verwondering en kritische vragen, is een leraar van het zuiverste water.  Klei in mei linkt uiteraard naar verbeeldingskracht en creativiteit. En bij het einde van het schooljaar is gips in juni teken van verbondenheid. De onderwijsmensen die dit alles een plek proberen te geven, ademen ZUURSTOF in en uit. En hij/zij geeft aan zijn collega’s en pupillen door wie hij/zij ten diepste is.

Websitehttp://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/huidige-jaargang
Folder Leeftocht 2017-2018: Klik hier
Jaarthema Leeftocht 2017-2018: Klik hier
Diavoorstelling Leeftocht 2017-2018: Klik hier


 

 PASTORALE IMPULS regio West-Vlaanderen 2017-2018

logo regio west.gif 

september 2017 (klikken)

oktober 2017

november 2017

01december 2017

 • inspiratiedag voor pastoraal op school – (Bu)BaO en (Bu)SO

december/janauri 2018

maart/april 2018

 • ‘aanbod de Goede Week en Pasen’

mei/juni 2018

 • inspiratiemoment rond ‘wegwijzers bij vorming’

 GEBEDENKLAPPER

logo gebedenklapper.gif

Scholen aangesloten bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen die nu bestellen genieten 30 % korting. Meer info hier


 ABDIJBEZINNINGEN VOOR ONDERWIJSMENSEN

Ook volgend schooljaar zijn er opnieuw de onderwijsbezinningen in de abdij van Averbode. Het is echt een aanrader om er alleen of samen met je pastorale groep eens aan deel te nemen. Als smaakmaker alvast hier twee getuigenissen.

Eén deelnemer getuigt als volgt: 'Zo'n abdijbezinning biedt je tijd en ruimte om de spurt doorheen het schooljaar even stil te zetten en je krijgt er een stevige inhoud, ingeleid door authentieke gastsprekers. Een andere troef is ook de schooloverstijgende ontmoeting met enthousiaste collega's in de verstillende en inspirerende leefwereld van een abdij.'

Ook Koen Lemmens, vooral bekend door zijn inspirerende affiches voor het maandelijkse 'Leeftocht,' geeft een prachtig getuigenis over de eerste keer dat hij deelnam aan zo'n abdijtweedaagse:

'Een kille vrijdagavond in november. De avond, al vroeg duister, ligt stil over de wegen. Nu en dan het krassende geluid van de stroeve schakeling van een R4'ke dat me nostalgisch aan het station is komen afhalen. Na een korte rit tekenen de contouren van de abdij zich vaag af tegen de gitzwarte avondhemel. De koffers nemen en als vluchtelingen in het duister de trappen op, om de geborgenheid van het huis over me heen te laten komen. Dit was mijn eerste ervaring als deelnemer van een bezinningsmidweekend voor onderwijsmensen in de Abdij van Averbode. Ik laat de kille donkerte van november achter me en treedt binnen in de rust van het eeuwenoude gebouw van stilte en gebed. Eenmaal je sleutel ontvangen en je kamer binnengegaan is het even geen leerlingen, geen school, geen vergaderingen. Is het even terugvallen op jezelf in gemeenschap met de communauteit en andere tochtgenoten op deze tweedaagse reis. 'Van mis-kleun naar mis-viering' was het thema van dit midweekend. We werden op sleeptouw genomen door Tom Schellekens, een jonge priester met een aangenaam slapstickgehalte in zijn spreken en doceren, zou later blijken. Het was vooral het thema dat mij had aangetrokken om deze dagen mee te maken. Als verantwoordelijke voor de pastorale ploeg van onze school en tevens ook als verantwoordelijke voor de kindervieringen in mijn eigen thuisparochie hoopte ik tips en kapstokken aangereikt te krijgen om er mee te gaan werken in de verschillende contexten van mijn werkvelden. Het viel me tijdens het kennissmaken met de anderen op dat een kern van mensen al vaker op deze samenkomsten aanwezig was en dat gaf me even het gevoel dat het wat moeilijk zou worden om een groep te vormen, maar dat was in het verloop van de dagen zeker niet het geval. Natuurlijk was er ook veel tijd voor stilte en gebed, alleen en in gemeenschap met de paters in de prachtige barokke koorbanken van de abdijkerk. Voor mij was dit midweekend en fijne confrontatie tussen de drukte van mijn leven en de stilte van het abdijleven. Het was een goede en aangename uiteenzetting over ontmoeten en vieren, die duidelijk maakte dat de mens er is om naar op te kijken, niet om op neer te kijken. Die ontmoeting zichtbaar maken in een viering, thuis, op school of in een kloostergemeenschap is het doel van de Godsontmoeting in de Eucharistie. Voor mij had het iets meer kapstok mogen zijn, om de toch moeilijke taak van de pastoraal op school wat te verlichten, maar de potgrond die we kregen om ons geloof te voeden, was ook meer dan de moeite waard en die prachtige abdij en zijn eeuwenoude architectuur van gebed kregen we er gratis bij.'

Programmatie schooljaar 2017 – 2018 

Vrijdag en zaterdag telkens van 19:00 tot 19:00 uur met overnachting

 • 24-25 november 2017: CHRISTA DAMEN - Oei, (ben ik) het steentje in de schoen?!
 • 26-27 januari 2018: CHRISTOPHE MONSIEUR - Met God in het dagelijks leven
 • 23-24 februari 2018: BENEDICTE LEMMELIJN - "En hoe en wat gelooft u dan nog als Bijbelwetenschapper?" Een broos en eerlijk antwoord op een pertinente vraag

NIEUW! Bezinnen op dinsdagavond en woensdag van 19:00 tot 19:00 met overnachting

 • 24-25 april 2018: MARK VAN DE VOORDE - Vrij verdraagzaam weerbaar - Spiritualiteit van de geweldloosheid

Vooraf inschrijven blijft noodzakelijk en doe je door – uiterlijk 10 dagen voor de aanvang van het weekend – het inschrijvingsformulier ingevuld terug te sturen of de gegevens te mailen naar Bezinningscentrum, Abdijstraat 1, 3271 Averbode – bezinningscentrum@abdijaverbode.be .

Na aanvaarding van je inschrijving ontvang je een bevestigingsbrief waarin de betalingsmodaliteiten vermeld staan. De deelnameprijs omvat overnachting, ontbijt, middagmaal en avondmaal.

Een programmabrochure is beschikbaar tegen het begin van het schooljaar. Wie ze via de post wenst toegezonden te krijgen, geeft een seintje aan pastoraal@katholiekonderwijs.vlaanderen.


 

 TREFWOORDENLIJSTEN

zoeken.jpg

​​De trefwoordenlijsten van het (Bu)BaO en het (Bu)SO werden geactualiseerd.

Alle documenten tot en met het schooljaar 2015-2016  zijn nu in de index opgenomen.

 

 

 ONZE VADER

ov-2.jpg

​Het Onze Vader - nieuwe versie in diverse uitgaven: bladwijzer, postkaart, boekje, vierluik, poster, affiche, plooifolder.

 

OV-1.jpg 

 

Meer info? Klik hier

 

 BIDDEN MET HET ONZEVADER

Affiche_definitief_klein.jpg
In de Vlaamse en Nederlandse katholieke Kerk wordt een nieuwe vertaling van het Onzevader geïntroduceerd bij het begin van de Advent 2016. 
 
Een nieuwe vertaling ingang doen vinden van een zo ruim verspreid gebed als het Onzevader, is geen gemakkelijke opgave. 
 
Daarom hebben de bisschoppen een gebedskaart met de nieuwe tekst en de nieuwe toonzetting laten ontwerpen.

 Ze willen die kaart ruim verspreiden via parochies, verzorgingsinstellingen en het onderwijs. Daarom stellen ze gratis een pakket gebedskaarten ter beschikking van elke instelling en elke school. Een voorbeeld van de gebedskaart vind je hier.  De kaart is ter beschikking vanaf 1 september 2016.

Er zijn twee manieren om de kaart te bestellen:

 1. Je laat het gewenste aantal kaarten opsturen. Dit kan door de bestelbon terug te sturen naar uitgeverij Halewijn. Zij sturen je dan het gevraagde aantal toe. Zij rekenen enkel de verzendingskosten aan. Hoeveel die bedragen vind je op de bestelbon.
 2. Je haalt het gewenste aantal kaarten op in een van de liturgische centra. Dit kan door jouw bestelling, via de bestelbon op te sturen naar Halewijn, zij zorgen er voor dat de centra jouw bestelling ontvangen.  Een overzicht van de centra en hun adresgegevens vind je op de bestelbon.

Op de website www.nieuwonzevader.be vind je vanaf 1 september 2016 bijkomende informatie over de nieuwe vertaling en over de verschillende publicaties die dit najaar verschijnen.

De bisschoppenconferentie en Katholiek Onderwijs Vlaanderen danken je alvast voor je interesse en hopen dat je zult meewerken om deze nieuwe vertaling van het Onzevader snel algemeen ingang te doen vinden.

Het Onze Vader in diverse uitgaven, van plooifolder, affiche tot bladwijzer en boekje... Meer info vind je hier.

 

 PRAY FOR PARIS and FOR BRUSSELS

​Terreuraanslagen nabij en veraf.  Hoe ermee omgaan in de klas?

 

​ "Vergeld geen kwaad met kwaad", zegt Jezus. "Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede", zegt Franciscus... Een aanzet tot reflectie en gebed vind je hier. 

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Brussel op dinsdag 22 maart vind je op ons platform zowel voor het BaO als het SO een aanzet tot meditatie en reflectie.

Met Pasen vieren wij dat liefde en hoop uiteindelijk elk zinloos geweld zullen overwinnen. Goede Vrijdag en Pasen zijn dit jaar wel zeer concreet geworden. (Lieven Boeve)

 WEBSITE KATHOLIEKE DIALOOGSCHOOL VERNIEUWD

Dialoogschool2.jpgDialoogschool3.jpg

www.dialoogschool.be  

De website katholiekedialoogschool.be werd volledig vernieuwd ter gelegenheid van het congres 'Eigentijds Tegendraads' van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in Leuven op 2 juni 2016. In een oogopslag ontdek je waar de katholieke dialoogschool voor staat. Met een muisklik kan je starten aan het identiteitsonderzoek, vind je verschillende materialen om te werken aan de katholieke dialoogschool en kan je je verdiepen in de achtergrond van de katholieke dialoogschool.

De kennismakingsclip katholieke dialoogschool laat je visueel kennis maken met het concept van de katholieke dialoogschool.

Het luik materiaal reikt een waaier aan impulsen aan om op een school mee aan de slag te gaan. Onderzoeksgereedschap kan gebruikt worden om creatief en interactief de onderzoekschalen uit het empirisch onderzoek te verkennen, te verdiepen en te verwerken. De begeleidingskit biedt instrumenten aan voor de opstart, de monitoring en de permanente evaluatie van het veranderingsproces richting de katholieke dialoogschool. De projecttegels dagen uit om rond een bepaald thema aan de slag te gaan en plaveien de weg richting de katholieke dialoogschool.

Volledig nieuw zijn de VISjes (Vakspecifieke Impulsen op School). VISjes zijn prikkels over onderwerpen en thema's die verband houden met een specifiek vakdomein en tegelijk een levensbeschouwelijke dimensie hebben. Door regelmatig VIS-jes uit te gooien kan men in een school via de specifieke vakgebieden het levensbeschouwelijk gesprek op een natuurlijke manier stimuleren en zo de christelijke identiteit scherp stellen. Zo krijgt de dialoogcultuur vaste voet aan de grond.

Om het concept van de katholieke dialoogschool vorm te geven in de concrete schoolrealiteit wordt het samenstellen van een identiteitsgroep sterk aanbevolen. Onder het luik begeleidingskit is er een geanimeerde clip te vinden die de ideale samenstelling van de identiteitsgroep in beeld brengt. Het is een werkinstrument om de zoektocht naar de leden van de identiteitsgroep te vergemakkelijken zodat het een uitgebalanceerd team wordt.

De katholieke dialoogschool heeft nu ook haar eigen pinterestpagina. Pinterest.com/dialoogschool is bedoeld om leerkrachten inspiratie te geven rond levensbeschouwelijke thema's om het recontextualiseringsproces op gang te brengen en vitaal te houden. Deze pagina reikt ideeën aan om creatief met de traditie in de school aan de slag te gaan richting katholieke dialoogschool.

 

PUBLICATIE 'EIGENTIJDS TEGENDRAADS'

Dialoogschool.jpgDit boek biedt - voorbij de slogans en de clichés - een helder inzicht in het project van de katholieke dialoogschool "dat een groeikans biedt om vernieuwd te ontdekken hoe de school haar opvoedingsproject concreet vorm kan geven, in dialoog met de eigen schooltraditie, en in gesprek met alle betrokkenen op school." Een must voor al wie begaan is met opvoeding en onderwijs en wil ontdekken waarin de unieke meerwaarde van de katholieke eigenheid van de school nu eigenlijk bestaat.

 

 

 STEEKKAARTEN PASTORAAL OP SCHOOL

steekkaart.jpg 

Het katholiek onderwijs Vlaanderen werkte 11 kaarten uit die scholen op weg zetten om de christelijke inspiratie te integreren in het schoolleven. De kaarten zijn bedoeld voor het (buitengewoon) basisonderwijs, maar kunnen evengoed inspiratie bieden in het secundair onderwijs. In de pastorale steekkaarten vind je tips, blikverruimers, gespreksopeners en voorbeelden die helpen om het christelijk geloof praktisch en concreet te hertalen in alle aspecten van het hedendaagse schoolleven.

De 11 steekkaarten behandelen volgende inhoud:

In het schooljaar 2016-2017 voorziet het katholiek Onderwijs Vlaanderen een nieuwe reeks rond de volgende items: 

 • bewegingsopvoeding
 • verteltassen
 • contact plaatselijke geloofsgemeenschap
 • solidariteit of maximumfactuur
 • in diversiteit katholieke feesten vieren
 • ouderbetrokkenheid
 • warme troost
 • website
 • stilte op school
 • schoolbesturen concreet
 • het getuigschrift

Meer info:
http://pastoraal.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/inspiratie-de-praktijk-pastorale-steekkaarten of
http://pastoraal.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/pastoraal-op-school

 

 

 

 Agenda

Schooljaar 2017-2018

                           
Januari                        

Woensdag 31 januari
identiteitsdag nieuwe leerkrachten SO Centrum met bisschop

Brugge, ‘d Abdij

                           
Februari                        
Maandag 05 februari 

stuurgroep pastoraal en identiteit OV 2

Torhout, De Wissel van 09.30 tot 10.30 uur

                    

Maandag 05 februari 

stuurgroep pastoraal en identiteit OV 3

Roeselare, Onze Jeugd van 13.30 tot 14.30 uur

                    

Dinsdag 06 februari

stuurgroep pastoraal en identiteit OV 1

Klerken van 13.15 tot 15.15

                    

Woensdag 07 februari 

identiteitsdag nieuwe leerkrachten BaO met bisschop

Torhout, Groenhove


Donderdag 22 februari

Geloven gaat verder

"Geloven is een kwestie van doen"

Huize Astrid, Oostende                        

Vrijdag 23 februari

nationale koffiestopdag Broederlijk Delen

 

Vrijdag en zaterdag 23 en 24 februari

Abdijbezinning

Averbode, Abdij                   

 

Woensdag 28 februari
identiteitsdag nieuwe leerkrachten SO Zuid met bisschop

Brugge, ‘d Abdij

                           
Maart                        
Zondag 04 maart 

vredeswake ‘thema politiek’

Langemark, kerk 15.00 uur

                    

Dinsdag 13 maart

stuurgroep pastoraal en identiteit type 2 en 8 BuBaO

Klerken van 13.30 tot 15.30


Donderdag 22 maart

Geloven gaat verder

"Eenvoud in denken en doen"

Huize Astrid, Oostende


 

April
Woensdag 18 april

regionaal overleg katholieke dialoogschool NO regio West

regionaal overleg pastoraal in de katholieke dialoogschool NO regio West van 16.15 tot 18.00 u

Brugge, ‘d Abdij


Donderdag 19 april

Geloven gaat verder

"God zoeken"

Huize Astrid, Oostende


Dinsdag en woensdag 24 en 25 april

Abdijbezinning

Averbode, Abdij      

            

Donderdag 26 april 

stuurgroep pastoraal en identiteit OV 2

Torhout, De Wissel van 09.30 tot 10.30 uur

                    

Donderdag 26 april 

stuurgroep pastoraal en identiteit OV 3

Roeselare, Onze Jeugd van 13.30 tot 14.30 uur

                    

Vrijdag 27 april   
adviesraad Vlaanderenbreed katholieke dialoogschool

denkdag

                    

Vrijdag 27 april
jongerenavond Grootseminarie

Brugge, Grootseminarie, 20.00 uur

                          
Mei                        
Woensdag 16 mei

stuurgroep pastoraal en identiteit OV 2

Torhout, De Wissel van 09.30 tot 10.30 uur

                    

Donderdag 17 mei 

stuurgroep pastoraal en identiteit OV 1

Klerken van 13.15 tot 15.15

                    

Zondag 27 mei 

vredeswake ‘educatie en cultuur’

Langemark, kerk 15.00 uur

                    

Woensdag 30 mei

adviesraad Vlaanderenbreed katholieke dialoogschool

Brussel, voormiddag

                            

Juni                        
Zaterdag 30 juni

zendingsviering bij het begin van de vakantie

Brugge, Sint-Salvators-kathedraal, 17.30 uur


 

​​