​​​​​


 

Welkom op de site van de vakbegeleiding Frans Katholiek Onderwijs Vlaanderen, regio West-Vlaanderen.
We proberen via deze site zowel ervaren als recent gestarte leraren Frans informatie aan te bieden en een aantal documenten ter beschikking te stellen die voor de lespraktijk of voor de vakgroepwerking een meerwaarde kunnen betekenen.

 

Heb je verdere vragen of ga je graag in op één of ander thema, aarzel niet je vakbegeleider te contacteren :

Jan De Waele (jan.dewaele@katholiekonderwijs.vlaanderen ​)