bannerduits.jpg

Beste collega's

 

Dit is de startpagina van de vakbegeleiding Duits van het Katholiek Onderwijs Regio West-Vlaanderen. Het is voorlopig nog een werk in progress.

Je vindt hier o.a. visieteksten, ondersteunend en duidend materiaal. We willen hier in de toekomst ook modellen en lesmateriaal posten.

Er is een algemeen gedeelte voor alle leraren Duits (Links Duits) en een afgesloten gedeelte voor de vakcoördinatoren die deelnemen aan het netwerk VACO's.

 

Alles Gute

De vakbegeleiding Duits  

​​​

​​

 VAKCOÖRDINATOREN


 LINKS DUITS