sep 18
WEBSITE NEDERLANDS LIGT STIL

​Beste collega

De website Nederlands wordt niet meer aangepast omdat ze zal ingekanteld worden in die van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Zolang dat niet gebeurd is, kunnen jullie alle info rond netwerken, bijeenkomsten en nascholingen voor Nederlands en taalbeleid vinden in de nieuwsbrieven van Katholiek Onderwijs West-Vlaanderen. Je kunt inschrijven voor deze nieuwsbrieven via deze link: http://nieuwsbrief.katholiekonderwijs.vlaanderen/regiowvl-nieuwsbrief/Inschrijven/PersonDetails 

De vakcoördinatoren krijgen deze nieuwsbrieven ook per e-mail als ze zich geregistreerd hebben via deze lihttps://goo.gl/forms/ul6Zn9JdPqHeDsX03​nk: https://goo.gl/forms/ul6Zn9JdPqHeDsX03 

Het materiaal dat we tijdens de netwerken aanbieden, delen we telkens via een link naar Google Drive. Wie naar de netwerken komt, krijgt die automatisch toegestuurd.


Met vriendelijke groet


Barbara Axters en Kaat De Strooper

barbara.axters@katholiekonderwijs.vlaanderen

kaat.destrooper@katholiekonderwijs.vlaanderen sep 18
Netwerk ‘Zuurstof voor Nederlands’, bijeenkomsten voor alle vakcoördinatoren

Maandag 13 november

9u.-11.30u. in Eekhout Acadamy, E. Sabbelaan 53, 8500, Kortrijk

14u.-16.30u. in d'abdij in Brugge, Baron Ruzettelaan 435,               8310 Assebroek

Inschrijvingslink

Maandag 23 april 2018   

9u.11.30u.  Eekhout Acadamy, Kortrijk

14u.-16.30u. in d'abdij, Brugge


sep 23
Dag van Nederlands – 15/02/2017 VIVES Campus Zuid Kortrijk

​Dit jaar is de Dag van Nederlands op woensdag 15 februari 2017. Dat is een beetje later dan anders. Noteer dit alvast in jullie agenda.

Ook de locatie is nu niet meer Eekhoutcentrum. We zijn te gast in Vives, Campus Zuid te Kortrijk. Allen welkom!sep 23
Zuurstof voor Nederlands – bijeenkomsten voor vakcoördinatoren Nederlands

Voor 'Zuurstof voor Nederlands' plannen we traditiegetrouw netwerkmomenten voor de vakcoördinatoren.

De data hebben we al:

· 24 oktober 2016 met focus op de derde graad, ‟s morgens in Kortrijk en in de namiddag in Brugge.

· 23 januari 2017 met focus op eerste ('s morgens) en tweede graad ('s namiddag), telkens in Brugge.

· 24 april 2017 voor alle vakcoördinatoren (14.00 uur).

We kiezen ook dit jaar weer voor niveaugroepen. Info en uitnodiging komen nog in latere mededelingen.

Is het mogelijk om de e-mailadressen van nieuwe vakcoördinatoren Nederlands aan ons door te geven zodat we deze mensen ook per e-mail kunnen uitnodigen?​sep 23
Help, een ex-OKAN'er in de klas!

​woensdag 16 november 2016 van 14.00u. tot 17.00u.

Na de herfstvakantie geeft Matthias Lauwers een nascholing voor leraren die weinig of geen ervaring hebben met een ex-OKAN‟er in de klas. We mikken op mensen die in hun team het voortouw willen nemen om deze leerlingen zo goed mogelijk op te vangen, te begeleiden en positief te stimuleren in hun groei. De nascholing kost 49 euro en vindt plaats in d'Abdij, Baron Ruzettelaan 435, 8310 Assebroek. Dit is de inschrijvingslinksep 23
Nascholing KULeuven – 17/10/2016 – basiscursus vakdidactiek Nederlands

​Dit schooljaar geef je het vak Nederlands in de tweede of de derde graad maar je hebt geen specifieke vooropleiding en/of lerarenopleiding Nederlands genoten.

In deze nascholingsdag verduidelijken de nascholers in een aantal sessies de belangrijkste principes van een krachtige vakdidactiek Nederlands. Bovendien keren de deelnemers aan deze nascholing naar huis met materiaal waarmee ze onmiddellijk in hun klassen aan de slag kunnen.

Meer informatie over de inhoud en over de praktische organisatie vind je op:

https://www.kuleuven.be/samenwerking/avlnascholingen/nl17

Wij pleiten uiteraard wel voor een extra diploma voor Nederlands, want deze nascholing kan dit diploma op geen enkele manier vervangen. Didactiek Nederlands is niet dezelfde als voor andere talen, laat staan andere vakken.

Je kunt een bachelordiploma voor Nederlands behalen via afstandsonderwijs, avondonderwijs of in een eenjarige dagopleiding. Mogelijkheden genoeg, dus!


 sep 23
Vervolgcoach OKAN: netwerkbijeenkomsten

​Op de vergadering met de OKAN-directies van 25 augustus heeft Ann Devos gecommuniceerd dat het Departement Onderwijs en Vorming het komende schooljaar zeer nauw zal toezien op de aanwending van de extra middelen voor OKAN in de vorm van de vervolgcoaching. Elke school kreeg 0,9 u leraar toegekend op basis van het aantal leerlingen dat op 1 februari (of op 1 juni als het ​structuuronderdeel pas later werd ingericht) in OKAN ingeschreven was. Dat betekent voor sommige scholen een pak meer uren, voor andere minder dan ze verwacht hadden.

 De minister was zeer duidelijk in juni, dat we de taken die in de omzendbrief SO75 staan voor de vervolgcoaching, nu ten volle kunnen uitvoeren. Het departement zal dit ook grondig monitoren.

 Om de vervolgcoaches hierbij te begeleiden, starten we een regionale werking op voor de vervolgcoaches. Deze vervangt de intervisiebijeenkomsten in Brussel, die tot vorig jaar 4 keer per jaar georganiseerd werden. Ook de regionale begeleiders worden hierbij betrokken.

 De eerste bijeenkomst voor vervolgcoaches vond plaats in uw regio op vrijdag 9 september van 9 tot 12 u. op d'abdij in Assebroek.  We maakten kennis met elkaar, de verwachtingen en noden van collega's en we stippelden het verdere traject uit.

 De volgende bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 18 november van 9.00u. tot 12.00u.

Voor bijkomende inlichtingen of met vragen kunnen jullie terecht bij ons of bij de begeleider onthaalonderwijs Vlaanderenbreed, ann.devos@katholiekonderwijs.vlaanderen.sep 23
Aanvangsbegeleiding beginnende leraren Nederlands

Nieuwe leraren Nederlands met en zonder werk) zijn welkom op 5 oktober 2016 om 14.00u.  in d'abdij in Brugge, Baron Ruzettelaan 435, 8310 Assebroek. Het is een moment om kennis te maken met ons, met onze werking en met een aantal praktische zaken waar je als leraar Nederlands mee te maken krijgt. Je kunt er ook je vragen kwijt. Omdat we beseffen dat je als beginnende lesgever wel wat ondersteuning kunt gebruiken, willen we op die samenkomst ook afspraken maken voor een klasbezoek in het eerste trimester. Als begeleiders willen we een toegankelijk aanspreekpunt zijn.sep 23
Beginnende OKAN-leraren: opleiding

​Deze nascholing is gericht op leraren die in OKAN lesgeven, maar daar nagenoeg geen ervaring mee hebben. Je vindt de data van de twee reeksen op www.nascholing.be of via deze link. Je betaalt 50 euro voor de hele reeks.  Een aanrader! sep 23
Leerplanvoorstelling nieuwe leerplan Nederlands in Se-n-Se-richtingen in Guldensporencollege Kaai, Diksmuidekaai 6, Kortrijk

​We starten dit schooljaar met een nieuw leerplan Nederlands in de Se-n-Se-richtingen. Het werd één leerplan voor alle richtingen. Dat betekent minder leerplandoelen en meer ruimte voor de leraar om in overleg met de hoofdvakken praktisch aan de slag te gaan.

We stellen de inhoud en visie kort voor op maandag 12 september vanaf 17u in Guldensporencollege Kaai Diksmuidekaai 6, Kortrijk. We voorzien een moment van overleg en we wisselen ideeën uit.

 (Er is een beperkt aantal parkeerplaatsen aan de voorkant van de school.  Parkeren, kan ook op de Damparking, tussen de Ijzerkaai en de Broelkaai.  Via de fietsbrug is de school gemakkelijk te voet te bereiken.)

 Inschrijven kan via deze link.  We sluiten de inschrijvingen af op donderdag 8 september.

Je vindt het leerplan al op de website:

www.katholiekonderwijs.vlaanderen.1 - 10Next